اخبار

توسط | 25 اردیبهشت, 1399

مدیریت زنجیره تامین:اهداف، فرایندها، مزایا و موانع

1- مقدمه تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که بصورت دائم...

توسط | 25 اردیبهشت, 1399

مروري بر مدل هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين

مروزه گسترش رقابت و ارتباط بين بازارها، منابع، عرضه و تقاضا...

توسط | 25 اردیبهشت, 1399

معرفی مدل مرجع فرایندهای زنجیره تامین SCOR

این مدل چارچوب متداولی را برای زنجیره تأمین ارائه می‌کند و...